Är det dyrt att äga en elbil?

I takt med att världen och dess medborgare blir alltmer miljömedvetna ökar stadigt efterfrågan på alternativ till miljöskadliga produkter. Detta gäller i allra högsta grad bilar och andra motordrivna fordon, där det anses vara nödvändigt att på så kort tid som möjligt hitta bättre alternativ. Att driva bilar på el är ett sådant alternativ och av den anledningen sker kontinuerligt en förnyelse av bilmarknaden. Men, till vilken kostnad för köparen?

Är det dyrt att äga en elbil?

Är det dyrt att äga en elbil?

Den allra största kostnaden som elbilsköparen har är för själva inköpet. En elbil är långt ifrån billig, men i gengäld sparar man in på annat. Den största besparingen handlar förstås om bränsle – här behövs inget bränsle, eftersom bilen går på el. Med tanke på det höga bensin- och dieselpriset är denna besparing rejäl, beroende förstås på hur många mil man kör med sin bil per år.

Skattebonus

Ytterligare en kostnadspost som blir mycket mer angenäm är den årliga fordonsskatten, där kostnaden för elbilen är minimal jämfört med de bränsledrivna bilarna. I och med det nya Bonus Malus-systemet för fordonsskatt som trädde i kraft den 1 juli 2018, får man dessutom en rejäl bonussumma utbetald när man köpt sig en elbil. Detta kan vara väl värt att överväga när det börjar bli dags för bilbyte.

Det som vissa tycker talar emot en elbil är räckvidden, något som har med batteriets kapacitet att göra. Här har man då istället möjligheten att skaffa sig ett mellanting; en hybridbil som går både på el och bränsle (som tar vid när batterikapaciteten inte räcker till). Hybridbilen är som regel billigare än elbilen, men nackdelen är högre kostnader för bränsle och en lägre utbetald bonus.